Gratis Lisensies vir Skole

Met die nodige hulpmiddels kan skole skaak meer toeganklik maak vir kinders. Daarom bied ek gratis lisensies vir skole.

Kontak my ( louis.holtzhausen@gmail.com ) vir meer inligting.