Raad vir Ouers en Hoe om Jou Kind Skaak te Leer

‘n Stukkie goeie raad vir ouers wat daaraan dink om veral klein kinders skaak by die huis te leer: die kind moet dit nie ervaar dat hy of sy gedwing word nie. Dis die sekerste manier om seker te maak hulle wil nie die spel leer nie. Die ouer se rol moet wees om ‘n belangstelling by die kind te kweek om te WIL speel – die res sal volg.

Die mees effektiefste manier in my ervaring – en dit werk soos ‘n bom – is vir twee ouers of volwassenes om teen mekaar te speel en waar die kind ‘n kans kry om dit op hom of haar eie “tempo” waar te neem. Sê niks nie, laat hulle maar kyk wanneer hulle wil, en as hulle vra, wees skaars met die woorde. Moenie oorgretig wees om te begin verduidelik nie. Laat hulle eerder bietjie wonder hoekom dit lyk of jy hom of haar nie juis wil betrek nie. Dan natuurlik besef die kind hy word in niks ingedwing nie, en hy of sy kan selfs vermoed jy dink hulle is nog te dom om te leer! En dit, maak geen fout nie, is gewoonlik wanneer die vlammetjie sommer sterk vlam vat!

Maar andersins is dit met skaak soos met meeste ander dinge met kinders. Wees realisties aanmoedigend wanneer hulle wen en moenie, wanneer hul verloor, die ervaring nog onaangenamer maak met vermakerige opmerkings of optrede nie. Behou ‘n gesonde balans.

Die 10 video skaakles kursus is waarskynlik die mees effektiewe wyse om jou kind skaak te leer. Verkieslik saam met ‘n ouer vir baie jong kinders maar vanaf omtrent 6 jaar oud kan die kind gemaklik op sy eie die kursus doen.

Maar ander opsies om in ag te neem is die volgende:

Deur ‘n familielid of ‘n vriend

Om skaak te leer by ‘n familielid of ‘n vriend is ‘n uitstekende manier (veral vir ‘n kind) om skaak te leer. Dit hou die voordeel in dat jy tyd saam met die vriend of familielid deurbring terwyl jy skaak leer – en boonop is dit verniet! Die nadeel is dat die familielid of vriend moontlik ‘n beperkte kennis van die spel het en/of dat hy/sy nie noodwendig oor die tyd, geduld of vaardigheid beskik om iemand anders te leer nie. Die skaak kursus vir beginners en gevorderde spelers kan jou help om hierdie probleem te oorkom deurdat jy die materiaal in die kursus kan gebruik as ‘n verwysing om dan ‘n kind of familielid te help.

By die skool

Skaak is ‘n aktiwiteit wat by meeste skole aangebied word. Ongelukkig het meeste skole ook nie ‘n leerkrag wat die nodige vaardighede om leerders (wat min of niks van skaak weet) aangaande die spel te leer nie. Skaak as ‘n aktiwiteit by ‘n skool is baiemaal net sinvol vir leerders wat reeds die nodige kennis en ervaring besit. Verder bots die skaaktye gereeld met ander sportaktiwiteite – tot so ‘n mate dat baie leerders wat wel aan skaak sou wou deelneem, nie die geleentheid kry nie.

Skaakboeke

Skaakboeke was eens ‘n baie goeie manier om meer van skaak te leer. Moderne leermetodes soos skaamat.co.za se kursus vir beginners maak dit moontlik om skaak te leer in ‘n fraksie van die tyd wat dit sou neem indien jy dit met behulp van ‘n skaakboek sou bestudeer. Skaakboeke is wel nog baie bruikbaar vir gevorderde spelers wat ‘n spesifieke aspek van die spel in diepte wil bestudeer (en oor die tyd beskik om so ‘n projek aan te pak).

‘n Persoonlike skaakafrigter

Indien ‘n persoon reeds kan skaak speel en al ‘n bietjie ervaring opgedoen het, bied ‘n persoonlike skaakafrigter jou die geleentheid om jou skaak verder te verbeter. Die groot voordeel van hierdie metode is dat die afrigter hom/haarself met die leerder kan vereenselwig en sodoende die spesifieke behoeftes van die leerder identifiseer en daarop konsentreer. Dit is gewoonlik redelik moeilik om ‘n goeie afrigter te bekom en dit is ook nie goedkoop nie.
NB. Hou ook in gedagte dat die afrigter se persoonlike vermoë as speler, nie noodwendig ‘n aanduiding is van sy/haar vermoë om iemand iemand effektief af te rig nie.

Aanlyn-skaakafrigting (oor die internet)

Daar is skaakafrigters wat hulle dienste wêreldwyd oor die internet beskikbaar maak. Dit stel jou staat om in aanraking te kom met top skaakafrigters reg oor die wêreld. Dit is egter nie so persoonlik soos ‘n privaat afrigter nie. ‘n Verdere nadeel van hierdie vorm van afrigting is dat dit gewoonlik net betalend is vir gevorderde spelers.